Tel: 070.7737.6789 - 010.6424.6789 - Fax: 070.8987.0578 AM 9h:30 ~ PM 23h:00

hanquocmobile.com

Hướng dẫn root máy ,Cài CWM và up Cook rom cho GALAXY S3

"Hanquocmobile.com" hướng dẫn các bạn cách Root máy Và cài đặt CWM,  Úp Cook rom đơn giản cho Galaxy S3

 

Root & cwm recovery qua odin với CF-Root kernel

1. Down bản root có đuôi *.tar Tại đây (Yêu cầu không giải nén)
2. Download và cài đặt driver vào Máy tính :
Download driver
3. Download & giải nén file Odin3_v1.85.zip sẽ được Odin3 v1.85.exe
4. Tắt máy, dùng ấn cùng lúc 3 phím cứng và giữ 1 lát gồm phím volume down + home + power. Máy sẽ cảnh báo thả ra và nhấn phím volume up để vào downloading mode.
5. Mở odin bằng quyền admin, tại mục PDA chỉ đến file CF-Root-SGS3-vx.x.tar6. Nhấn START, khoảng 30s sẽ hoàn tất & S3 sẽ reboot vào trong OS.7. Hoàn tất & máy đã có root và cwm recovery.
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 


BÌNH LUẬN CỦA BẠN